BME

Küldetésnyilatkozat

Az építészeti alkotás, az építési feladat épületszerkezetekben valósul meg, ezért ezek ismerete szakmánk egésze számára fontos. Célunk az alapvető szerkezetek oktatására és a műszaki-tudományos alapok megismertetésére építve a szerkezeti gondolkodás, a szerkezettervezés készségének kibontakoztatása.

Tanszékünk szakmai tevékenysége a tervezésen, szakértésen és szaktanácsadáson kívül kiterjed az ezekkel kapcsolatos, valamint az építési és szerkezetfejlesztési tapasztalatok gyűjtésére, értékelésére; és ezek alapján a felhalmozott szakmai tudás gondozására, fejlesztésére. Nemzetközi szinten is részt veszünk a kutatási-fejlesztési feladatokban. Büszkék vagyunk arra, hogy tanszékünk munkatársai szakterületük megkerülhetetlen hazai tekintélyei, és jó kapcsolatot ápolunk a hazai kivitelező, gyártó és szakmai szervezetekkel.

Oktatási és szakmai munkánkat a természet és az ember kapcsolatából kiindulva, a környezettudatos gondolkodásmód és a természettudományos háttér ismeretében tudatos társadalmi felelősségvállalással végezzük. 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 1306
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekArchívum