BME

DL info Diplomaterv épületszerkezeti konzulens választás rendje 2020 ősz

A Diplomaterv épületszerkezeti konzulensek beosztása ebben a félévben is elektronikus rendszerben, továbbra is az oktató és hallgató közös választása alapján történik. A hallgató az erre a célra létrehozott internetes felületen bejelöli az általa első, második, harmadik helyen preferált konzulens nevét. Javasoljuk, hogy a hallgató előre egyeztessen a preferált konzulenssel, hogy várhatóan tudja-e őt fogadni.

A konzultációk az oktató és a hallgató közötti megegyezés szerinti időpontokban lesznek. A hallgatók kísérőlapot fognak kapni, melyen az előrehaladást az oktató aláírásával igazolja. További információ a Diploma tantárgy oldalán.

További információ a konzulensek személyéről, specializációs diplomáról a tájékoztatóban elérhető.

DL info TÁJÉKOZTATÓ

JELENTKEZÉS

Határidő: 2020. szeptember 20., mely után az addig nem jelentkezett hallgatókat a tanszék osztja be

Az elfogadott hallgatók névsora itt letölthető.

Félév eleji szigorlat - jelentezés

Tisztelt Hallgatók!
Felkerült a NEPTUNba a félév eleji szigorlat időpontja; az alkalomra történő jelentkezés 2020. augusztus 28-án 17 órától indul.
A szigorlatok lebonyolítása egységesen digitálisan történik, az előző félévhez hasonlóan.

Kurzusfelvétel 2020 ősz

Tisztelt Hallgatók!

Tanszékünk a korábbi félévekhez hasonló kurzusfelvételt alkalmaz, azonban a tanköröket szétválasztjuk. Részletek a tájékoztatóban.

DL info TÁJÉKOZTATÓ

Motivációs és angol tankörbe való jelentkezéshez töltsék ki az erre készült ŰRLAPOT!

Ezen felül szeretnénk figyelmükbe ajánlani az őszi választható tantárgyainkat, melyeket lentebb ismerhetik meg!

További kérdés esetén keressék a tanszék oktatási felelősét, Heincz Dánielt a dheincz@epsz.bme.hu e-mail címen!

VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

Kedves Hallgatók!
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani az őszi féléves szabadon és kötelezően választható tantárgyainkat!

Üvegszerkezetek [BMEEPES0642]
Tárgyfelelős: Dr. Becker Gábor
Időpont: CS 15:15-17:00
DL info FELHÍVÁS

Épületszerkezettan 2. Tehetséggondozó Tantárgy [BMEEPES0302]
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely, Németh Csaba, Heincz Dániel
IDŐPONT VÁLTOZÁS: K 16:15-18:00
Kritérium: 15 fő alatt nem indul
DL info FELHÍVÁS

Épületszerkezettani Szakirodalmi Tanulmányok [BMEEPES0990]
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely
Időpont: első héten egyeztetve
DL info FELHÍVÁS

Épszerk Műhely [BMEEPES0620]
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely
Időpontban: SZ 16:15-18:00
Kritérium: 20 fő alatt nem indul
DL info FELHÍVÁS

Építészeti alkotások épületszerkezeti elemzése [BMEEPES0625]
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely, Németh Csaba, Kovács Károly
Időpont: P 14:15-16:00
Kritérium: 10 fő alatt nem indul
DL info FELHÍVÁS

Épületszerkezetek transzportfolyamatai II. [BMEEPES0650]
Tárgyfelelős: Dr. Bakonyi Dániel
Kritérium: 10 fő alatt nem indul
Időpont: P 12:15-14:00
DL info FELHÍVÁS

Középületek akusztikai tervezése [BMEEPES0614]
Tárgyfelelős: Nagy Attila, Mesterházy Beáta
Időpont: CS 14:15-16:00
DL info FELHÍVÁS

Környezetbarát építés szerkezetei 1. [BMEEPES0608]
Tárgyfelelős: Dr. Lányi Erzsébet
Időpont: SZ 15:15-17:00

Faszerkezetű építés [BMEEPES0616]
Tárgyfelelős: Horváth Sándor
Időpont: K 17:15-19:00
DL info FELHÍVÁS

Épületek tűzvédelme [BMEEPES0640]
Tárgyfelelős: Dr. Takács Lajos Gábor
Időpont: SZ 17:15-19:00

Demonstrátori pályázat

Az Épületszerkezettani Tanszék pályázatot hirdet a 2020/2021. tanév 1. félévére demonstrátori állás betöltésére.

A demonstrátor feladata a tanszéki segédletek, demonstrációs anyagok korszerűsítése, közreműködés a tanszéki oktató- és kutató munkában, szerkezettervezői-ipari megbízásokban.

Jelentkezhetnek mindazok a nappali tagozatos építészmérnök hallgatók, akik épületszerkezettan tárgyból jó előmenetellel és megfelelő szerkezeti érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek. A jelentkezéseket az abalogh@epsz.bme.hu címre várjuk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 4. (péntek) 12 óra. A pályázatokon kérjük feltüntetni a nevet, Neptun-kódot és a képzéskódot.

Technikai okokból meghiúsult vizsgák pótlása

Tisztelt Hallgatók
A BME járványügyi rendelkezéseinek megfelelőn beütemezett \"technikai vizsgaalkalomra\" mindazok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a vizsgaidőszak során technikai problémák miatt valamely megkezdett vizsgájukat (vizsgarészüket) nem tudták a megadott határidőig és módon teljesíteni, és ezt a tényt a BME rendelkezéseinek megfelelően a vizsgafelelősnek a lehető leghamarabb jelezték. Az alábbi kérdőív kitöltése a \"technikai vizsgaalkalomra\" való jelentkezésnek minősül, és a vizsgát megelőző nap délig (tehát június 28 Vasárnap 12.00-ig) tölthető ki. A jelentkezés szükséges de nem elégséges feltétele a vizsgázásnak, mert a hallgató által benyújtott kérelmeket a vizsgafelelős ellenőrzi, és amennyiben a feltételeknek megfelel, a Tanszék fogja a Neptunban felvenni a hallgatót a vizsgaalkalomra.
Jelentkezési lap


Elhunyt kollégánk emlékére - Dr. László Ottó90 éves korában elhunyt Dr. László Ottó, a BME Építészmérnöki Kar egykori dékánja, az Épületszerkezettani Tanszék professzor emeritusza.

Dr. László Ottó
(1930. március 28. – 2020. május 26.)
Diplomáját 1953-ban a Prágai Műszaki Egyetemen szerezte. 1959-ig az építőiparban dolgozott, főépítésvezetőként részt vett többek között a kazincbarcikai iparváros létesítményeinek kivitelezésében, majd a Heves megyei Építő- és Szerelőipari Vállalat főmérnöke volt. 1959-től dolgozott a BME Épületszerkezeti Tanszékén, kandidátusi fokozatát 1974-ben szerezte az épületszerkezetek hőtechnikai vizsgálata témájában, 1981-től egyetemi tanár. Az oktatás mellett 1966-74 között minisztériumi főosztályvezető-helyettesként vezető szerepet játszott a műszaki főiskolai intézményhálózat megszervezésében.

1977-től az Épületszerkezeti Tanszék vezetője, 1979-től az Épületek Szerkezetei és Berendezései Intézet igazgatója, 1978-84 között az Építészmérnöki Kar dékánja volt. Számos magas állami kitüntetést kapott, életpályáját 2011-ben József Nádor Emlékéremmel ismerték el. Az épületszerkezettani képzés meghatározó oktatója volt, előadásokat 78 éves koráig tartott, szerepe a szakmérnöki képzésben is jelentős. Kiemelkedő volt az általa irányított intézet széleskörű ipari fejlesztési, tervezői, szakértői tevékenysége.

Különösen emlékezetesek maradtak emberi és vezetői tulajdonságai, visszafogott, bölcs, derűs, kiegyensúlyozó személyisége. Éleslátása természetes emberséggel és jó humorral párosult. Sok barátja volt, jó szakmai kapcsolatokat ápolt a Kar és a szakma sok szereplőjével. Széles látókörű, művelt, józan ítélőképességű oktatóként, vezetőként több, mint öt évtizeden át szolgálta Karunkon az építészmérnök képzés ügyét.

Emlékét, személyes példáját, szakmai örökségét megőrizzük.

SZÉCHENYI-DÍJAT KAPOTT HORVÁTH SÁNDOR ÉS PATAKY RITA


Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából Horváth Sándort és Pataky Ritát megosztott Széchenyi-díjjal tüntette ki Magyarország számára kivételesen értékes, a hazai épületszerkezetek színvonalának emeléséhez jelentős mértékben hozzájáruló munkásságuk, az építészeti alkotások esztétikai értéke és a magas műszaki minőség közötti harmónia megteremtésén alapuló, számos emblematikus műemléképület rekonstrukcióját is magába foglaló szakmai tevékenységük elismeréseként. DL info Tovább...

Épületszerkezettani Tanszék TDK Teams csoport

A Tanszék egy új csoportot indított a tanszéken készítendő TDK dolgozat iránt érdeklődő hallgatóknak. A csapatkód a csatlakozáshoz:

2lcjw0h


Hallgatói tájékoztató a távoktatásról az Épületszerkezettan Tanszéken: DL info Tájékoztató

Announcement to the students about the remote learning practices of the department DL info RemoteTeachingByTheDepartmentOfBuildingConstructions_20200329.pdf


Követelmény változások 2020 tavaszától

Felhívjuk a T. Hallgatók figyelmét, hogy módosítottuk tantárgyaink követelményrendszerét, ezeket a tavaszi félévtől be is vezetjük. Ehhez készítettünk egy rövid összefoglalót, melyet DL info itt és és a Hirdetmények között is letölthetnek. A követelményeket tartalmazó tantárgyi adatlapokat a tantárgyak oldalain találják meg.

Megújul az Épületszerkezettan 7. tantárgy!

Az \"Épületszerkezettan-7. - A fenntartható építés szerkezetei\" c. tárgyunk az ökologikus építészeti szemléleten keresztül egyrészt a természetes anyagokból és környezetbarát technológiákkal dolgozó, ún. alternatív építési módokat (föld- és vályogépítés, stb.), másrészt a meglévő épületállomány szerkezeteit, ill. az ezekkel kapcsolatos műszaki feladatokat (helyreállítás, átalakítás, komplex rekonstrukció, stb.) kívánja megismertetni a hallgatósággal. A most kezdődő, 2020 tavaszi félévben a tárggyal kapcsolatban két olyan változtatást vezetünk be, melyek reményeink szerint segíteni fogják a tananyag elmélyültebb megismerését, másrészt nagyobb teret adnak a hallgatók egyéni érdeklődésének, beállítottságának kibontakoztatására is. DL info PLAKÁT

További részleteket a részletes DL info TÁJÉKOZTATÓ-ban olvashatnak!

DL info Diplomaterv épületszerkezeti konzulens választás rendje 2020 tavasz

A Diplomaterv épületszerkezeti konzulensek beosztása ebben a félévben is elektronikus rendszerben, továbbra is az oktató és hallgató közös választása alapján történik. A hallgató az erre a célra létrehozott internetes felületen bejelöli az általa első, második, harmadik helyen preferált konzulens nevét. Javasoljuk, hogy a hallgató előre egyeztessen a preferált konzulenssel, hogy várhatóan tudja-e őt fogadni.

A konzultációk az oktató és a hallgató közötti megegyezés szerinti időpontokban lesznek. A hallgatók kísérőlapot fognak kapni, melyen az előrehaladást az oktató aláírásával igazolja. További információ a Diploma tantárgy oldalán.

Az elfogadott hallgatók névsora itt olvasható.

Félév eleji szigorlat - jelentkezés

Tisztelt Hallgatók!
Felkerült a NEPTUNba a félév eleji szigorlat időpontja; az alkalomra történő jelentkezés 2020. február 4-én 8 órától indul.

Demonstrátori pályázat

Az Épületszerkezettani Tanszék pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév 2. félévére demonstrátori állás betöltésére.

A demonstrátor feladata a tanszéki segédletek, demonstrációs anyagok korszerűsítése, közreműködés a tanszéki oktató- és kutató munkában, szerkezettervezői-ipari megbízásokban.

Jelentkezhetnek mindazok a nappali tagozatos építészmérnök hallgatók, akik épületszerkezettan tárgyból jó előmenetellel és megfelelő szerkezeti érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek. A jelentkezéseket az abalogh@epsz.bme.hu címre várjuk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 7. (péntek) 12 óra. A pályázatokon kérjük feltüntetni a nevet, Neptun-kódot és a képzéskódot.

VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

Kedves Hallgatók!
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a tavaszi féléves szabadon és kötelezően választható tantárgyainkat. Újdonság, hogy ismét indul a Környezetbarát építés szerkezetei 1. tantárgy, új témákkal, részletek hamarosan!

ÚJRA: Környezetbarát építés szerkezetei 1. [BMEEPES0608]
Tárgyfelelős: Dr. Lányi Erzsébet
Időpont: H 15:15-17:00

Épületszerkezettan 2 felzárkóztató [BMEEPES0301]
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely, Heincz Dániel Előadó: Laczkovics János, Németh Csaba
Időpont: K 17:15-19:00

Tanszéki Gyakorlat 1. - MSc [BMEEPESM2TG]
Tárgyfelelős: Horváth Sándor
Időpont: H 13:15-16:00 és CS 13:15-16:00

Tanszéki tantárgy TT1 [BMEEPESQ601]
Tárgyfelelős: Kapovits Géza
Időpont: CS 15:15-18:00

Épszerk Műhely [BMEEPES0620]
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely
Időpont: SZ 16:15-18:00 (15 órai kezdés esetleges épületlátogatások miatt fontos)

Építészeti alkotások épületszerkezeti elemzése [BMEEPES0625]
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely
Időpont: P 12:15-14:00

Épületszerkezetek transzportfolyamatai I. [BMEEPES0651]
Tárgyfelelős: Dr. Bakonyi Dániel
Időpont: P 12:15-14:00 - félév elején egyeztetve

Épületek, épületszerkezetek akusztikai méretezése [BMEEPES0613]
Tárgyfelelős: Hunyadi Zoltán, Mesterházy Beáta
Időpont: SZ 14:15-16:00
DL info FELHÍVÁS

Épületek tűzvédelme [BMEEPES0640]
Tárgyfelelős: Dr. Takács Lajos Gábor
Időpont: K 16:15-18:00

Szerkezetrekonstrukció 2. [BMEEPES0607]
Tárgyfelelős: Dr. Kakasy László, Laczkovics János
Időpont: K 17:15-19:00

Vízszigetelések [BMEEPES0617]
Tárgyfelelős: Horváth Sándor
Időpont: K 17:15-19:00
DL info FELHÍVÁS

Információ a vizsgalétszámokkal kapcsolatban

Tisztelt Hallgatók!

Több megkeresést kaptunk a vizsgalétszámok emelésével kapcsolatban. Tájékoztatjuk Önöket, hogy tanszékünk a TVSZ-nek megfelelő vizsgalétszámot állított be minden tantárgyhoz. Több éves tapasztalatunk alapján minden félévben a vizsga előtti utolsó napon sok hely szokott felszabadulni, és a tényleges vizsgalétszám a limitemelés előtti számot sem éri el. Kérjük, hogy azok a hallgatók, akik már sikeresen levizsgáztak, de be vannak jelentkezve, legyenek szívesek minél előbb leadni a vizsgát, hogy azok kerülhessenek be várólistáról, akik még nem szerezték meg az érdemjegyüket, és erre figyelmeztessék hallgatótársaikat is!

Tanszéki döntés alapján limitemelésre nem fog sor kerülni egyik tantárgyból sem, kérjük ezzel ne keressék a tantárgyfelelősöket, évfolyamfelelősöket, titkárságot!

Együttműködésüket köszönjük!

Épszerk Tsz.

Épületszerkezettan 6 2.pótzárthelyi

Azoknak, akik bármilyen formában lehetőséget kaptak az Épületszerkezettan 6 második pótlására, a zárthelyi időpontja:
2020. január 14 (kedd). 8:15
A kezdési időpont és az ülésrend a vizsga ülésrend hírdetésben található.

Épületszigetelő Szakmérnöki Képzés felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezettani Tanszéke – legalább 20 fő végleges jelentkezése esetén – várhatóan 2020. február végi kezdéssel, ismét indítani tervezi az épületszigetelő szakmérnöki szakon történő szakirányú posztgraduális képzést.

A képzés DL info felhívása, jelentkezés módja és további információk a képzés oldalán található.

Jelentkezési határidő: 2020. január 15.


Pótzárthelyi ülésrend

Alábbi linkeken tölthető le a 2019.12.17. keddi pótzárthelyi beosztása:
DL info letöltés
DL info K350 terem számozás

Jelenléti ívek összegzése

Tanszékünk összegezte az órai jelenléti íveket, melyet évfolyamonként az alábbi hivatkozásokon tölthetnek le:
DL info Bevezetés az épületszerkezettanba
DL info Épületszerkezettan 2.
DL info Épületszerkezettan 4.
DL info Épületszerkezettan 6.
DL info Épületszerkezettan 8.
Az órai részvételt a Tantárgyi adatlap II.2.A pontja szerint ellenőriztük. Kérdés esetén keressék az aktuális évfolyam felelősét!

Kiállítás a tanszék alapításának 150. évfordulója alkalmából

1869-ben jött létre Schnedár János, a M. Kir. József Műegyetem 1857-től nyilvános rendes tanára vezetésével a Középítéstani Tanszék, amit 1936-tól Sándy Gyula javaslatára Épületszerkezeti tanszéknek neveznek. Ebből az alkalomból kiállítást rendeztünk tanszékünk történetéről és munkásságáról a központi épület aula fölötti első emeleti galériáján., amit Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésügyért és infrastrukturális környezetért felelős államtitkára és Finta József kétszeres Kossuth-díjas építész nyitott meg november 20-án.
A kiállításról és a IX. Épületszerkezeti Konferenciáról a BME honlapja is beszámolt.

Komplex eredmények/Complex design results

A konzulensek értékelték a vázlattervi beadásokat, melyet a lenti linken tölthetnek le. Akinek nem felelt meg, vagy probléma van az értékeléssel, vagy nincs benne a listában, kérjük haladéktalanul keresse fel konzulensét. A letöltés egy pdf fájlt tartalmaz, mely akár naponta többször is frissülhet.

The mid-term submissions have been evaluated, you can download the results on the link below. The students who have any problem with the result (missing result, it is unacceptable), are recommended to contact their consultants as soon as possible. The url goes to a pdf file which could be updated several times a day.

Eredmények//Results

IX. Épületszerkezeti Konferencia:
Lakóépületek - Változó trendek, új épületszerkezeti megoldások

A BME Épületszerkezettani Tanszéke kilenc éve, Gábor László professzor úr 100. születésnapja tiszteletére szervezett először Épületszerkezeti Konferenciát. A rendezvény hagyományt teremtett, ezt követően évente más témában került sor egy-egy szakterület átfogó elemzésére, az ezzel kapcsolatos kutatói, szakértői, szaktervezői és oktatói tapasztalatok összegzésére. Szakmai konferenciáink cégismertetőktől, termékektől mentesen tárgyaltak témákat (pl. környezettudatos építés, épületrekonstrukció, épületfizika, különleges épületek stb.) vagy épületszerkezetieket (pl. vízszigetelések, homlokzatok).

Az idei téma a lakásépítés, melyet a „közel nulla” energetikai követelményeknek való megfelelés, a belső komfortszint emelése, a megbízhatóság javítása befolyásol, de az egyedi építészeti elképzelések – mint pl. növényzet telepítése, erkélyek-teraszok megnövelt aránya, nagy üvegezett felületek, épületautomatika stb. – alkalmazása is egyre érdekesebbé tesz.

Az Épületszerkezettani Tanszék idén ünnepli fennállásának 150. éves évfordulóját, így a konferencia és az azt kiegészítő kiállítás egyben tisztelgés és megemlékezés is.

A Konferencia időpontja és helyszíne: 2019. november 26. kedd, 9 óra - BME K. Épület 1. emelet, Díszterem.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ: http://epszerk.bme.hu/?id=R2019
DL info Meghívó

JAF-Holz KLH táblás épület látogatása

A Faszerkezetek című szabadon választható tárgy keretén belül ismét épületlátogatást szervezünk, melyen egy tömör fapaneles (KLH) rendszerű kétszintes lakóépület építését ismerhetjük meg. A látogatáson minden érdeklődő hallgatót és oktatót várunk! DL info Felhívás A helyszín Veresegyháza, az utazás busszal biztosítjuk.
Időpont: 2019. november 12. kedd, indulás 14:00-kor a \"K\" épület főbejárata elől.

A látogatás a Faszerkezetek, és az MSC Épületszerkezetek Tervezési Gyakorlat tárgy hallgatóinak órarendi kötelezettsége. Az aznapi, ill. az MSC tárgy hallgatói számára az előző napi óra helyett megyünk, tehát az órák elmaradnak.

A létszám és a közlekedés tervezése érdekében itt kell jelentkezni mindenkinek.

Minden érdeklődőt várunk!

Komplex 1-2 beadása / Comprehensive design

A Komplex 1-2 félévközi feladatrészét digitálisan kell beadni. Kérjük egyeztessenek a konzulensükkel, hogy kéri-e papír alapon is benyújtani! Beadási űrlap: https://forms.gle/3uCPR4hJp3KvaQGU6
A Komplex félévközi beadás határideje: október 31. 23:59
A Komplex félévközi beadás póthatárideje: november 11. 10:00

A digitális beadás szabályait megtalálják az űrlapon, kérjük azokat tartsák be! A félévközi pótbeadás nem jár szankciókkal, azonban aki a pótbeadást is elmulasztja, nem kaphat féléves érdemjegyet.

The Comprehensive design mid-term task has to be submitted on-line. Please ask your consultant, whether she/he demands to submit on paper too! Submission form: https://forms.gle/Hw53pzJZ1F2sBBzp6
Deadline for submission: 31th October 23.59
Deadline for late-submission: 11th November 10:00

There are specific rules for the submission given on the form, please read them carefully and follow them! If you miss the late submission you will not get final mark for your Comprehensive design, but there are no punishments (such as minus points or money charge) for late-submission.

A Néprajzi Múzeum építésének megtekintése

Tanszékünk bejárást szervez érdeklődő hallgatók részére a Néprajzi Múzeum építkezésére a Városligetbe 2019. október 25-én. DL info Részletesebben lásd itt! Jelentkezési határidő október 23. szerda éjfél. Jelentkezni itt lehet. A keret 30 fős, túljelentkezés esetén elsőbbséget élveznek az Építészeti Alkotások Épületszerkezeti Elemzése tárgy és az Épszerk Műhely hallgatói.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Hagyományra épülő innováció - meghívó konferenciára

Ezúton szeretnénk meghívni a Prefa és a Műegyetem Épületszerkezettani Tanszék közös rendezvényére a Hagyományra épülő innováció elnevezésű konferenciára.
Időpont: 2019. október 29. kedd, 9:00-15:00.
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K-épület 1. emelet, Díszterem
Jelentkezés itt.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kézműves Szakmai Napok - 2019. október 24. - Vízszigetelés

Kedves Hallgatók!

Az Épületszerkezettani Tanszék népszerű Kézműves Szakmai Napok hagyományait folytatva 2019. október 24-ére egy vízszigetelési műhelygyakorlaton való részvételi lehetőséget hirdet 20 fő számára. A Szakmai Nap célja, hogy ne csak gyártóüzem látogatásra kerüljön sor, hanem legyen lehetőség az érintett szakipari munkák anyagaival, szerszámaival, és szakmai fogásaival is megismerkedni. Célunk az önálló munkavégzés lehetőségének biztosítása. DL info Felhívás
A Kézműves Napon a részvétel fakultatív, elsődlegesen az Épületszerkezettan 4 tárgy hallgatói számára ajánlott, de más évfolyamok hallgatói is jelentkezhetnek. A helyszín és a munkadarabok miatt a létszám kötött, legfeljebb 20 fő.

További információ és jelentkezés itt.

Kézműves Szakmai Napok - 2019. október 22. Tetőfedés

Kedves Hallgatók!

Az Épületszerkezettani Tanszék népszerű Kézműves Szakmai Napok hagyományait folytatva 2019. október 22-ére egy tetőfedési műhelygyakorlaton való részvételi lehetőséget hirdet 20 fő számára. A Szakmai Nap célja, hogy ne csak gyártóüzem látogatásra kerüljön sor, hanem legyen lehetőség az érintett szakipari munkák anyagaival, szerszámaival, és szakmai fogásaival is megismerkedni. Célunk az önálló munkavégzés lehetőségének biztosítása. DL info Felhívás
A Kézműves Napon a részvétel fakultatív, elsődlegesen az Épületszerkezettan 2 tárgy hallgatói számára ajánlott, de más évfolyamok hallgatói is jelentkezhetnek. A helyszín és a munkadarabok miatt a létszám kötött, legfeljebb 20 fő.

További információ és jelentkezés itt.

Épületszerkezettan 4. - Akusztika alapozó előadás

Kedves Hallgatók!

A meghirdetett tematikának megfelelően a félév második felében az előadások és szerkesztőgyakorlatok során az épületen belüli hangszigetelés kérdéseivel is fogunk foglalkozni. A meghirdetett előadás célja ezen ismeretek alapjainak ismertetése. Ezen a részvétel fakultatív, de a félév teljesítése szempontjából erősen ajánlott.
Az előadás a vázlattervi hét keddjén, az órarend szerinti időpontban lesz - tehát október 22-én 10:00-12:00 óra között a K250-es teremben.

További információ és jelentkezés itt.

Épszerk Műhely tagfelvétel

Örömmel értesítjük a jelentkezőket, hogy ebben a félévben az alábbi hallgatók nyertek felvételt az Épszerk Műhelybe:
> Kasza Mária Ilona
> Gyetvai Zsuzsanna
> Druga Richárd
> Hajduk Bianka
> Porkoláb Flóra
> Bujtás Ádám
> Gyöngyösi Tamás
> Gáspárdy Blanka
> Rottenbacher Dalma
Az új tagoknak ezúton is gratulálunk.
2019.szept. 23.

CITY OF THE FUTURE 2019 - URBAN EVOLUTION

Ezúton szeretnénk meghívni a WICONA és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezettani Tanszék közös rendezvénye a The City of the Future 2019 – Urban Evolution Konferenciára. DL info MEGHÍVÓ
Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 12:30
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K-épület 1. emelet, Díszterem

Jelentkezni az alábbi honlapon keresztül lehetséges:
http://www.wicona.com/de/de/uber-wicona/konferencia-budapest-2019

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!

IFK Hallgatói Ötletpályázat

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület hagyományaihoz híven idén is hallgatói ötletpályázatot hirdet, immáron a hetedik alkalommal, \"A digitális nemzedék jövőálló ingatlanfejlesztései\" címmel - Ingatlanfejlesztési tanulmány készítése a kiíró által megajánlott témakörökből.
Az 1. helyezett 800.000 Ft készpénzt valamint a következő mücheni Expo Realra nyer utazást.

További részleteket a DL info Pályázati Felhívás-ban, és a DL info Pályázati Kiírásban olvashatnak.

Tájékoztató az előadásokon való jelenlét ellenőrzéséről

Az idei félévtől a tanszék minden reguláris tárgyából kötelező az előadás látogatása. Az előadás látogatás ellenőrzésének új módjáról a következő tájékoztató ad részletes felvilágosítást: tájékoztató

Vezetett különbuszos Solar Decathlon kiállítás látogatás

Tanszékünk különbuszos vezetett látogatást szervez a Solar Decathlon Europe kiállítás (http://www.sde2019.hu/) megtekintésére Szentendrére, amire van még néhány szabad hely.

Időpont: szeptember 17. kedd
indulás 14:15-kor a K épület elől különbusszal
visszaérkezés várhatóan 18:30 körül

Jelentkezés az epszerk@epszerk.bme.hu címen. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el, és e-mailben visszaigazoljuk.

Az Épületszerkezettani Tanszék pályázatot hirdet az Épszerk Műhely-ben való részvételre.

Az Épszerk Műhely helyileg az Épületszerkezettani Tanszék K.II.44. sz. helyisége, melyet a Műhely tagjai használhatnak. Az Épszerk Műhely szellemi értelemben egy közösség, melyet az épületszerkezettan iránt érdeklődő hallgatók és a Tanszék oktatói közösen alkotnak.

Az Épszerk Műhely céljai:
- helyet, találkozási pontot adni az épületszerkezettan iránt érdeklődő hallgatóknak,
- a hallgatók épületszerkezeti tudásának elmélyítése, tanulmányainak segítése,
- a hallgatók bevonása a Tanszék által szervezett belső továbbképzésekbe és munkákba,
- a hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat és kommunikáció javítása,
- a hallgatói észrevételek, kérések, javaslatok gyors célba juttatása,
- az épületszerkezettan népszerűsítése, a tanszék jóhírének erősítése.

Az Épszerk Műhely tagjává válni pályázat útján vagy oktatói ajánlással lehet.
A Műhely programjait, a hallgatók kiválasztásának rendjét a mellékelt DL info Működési Rend írja le.

A pályázat benyújtásának módja: egy max. A/4-es terjedelmű bemutatkozó levél, amelyben a hallgató kinyilvánítja jelentkezési szándékát és röviden bemutatja eddigi tanulmányi előmenetelét, érdeklődését, motivációját. A pályázatokat kizárólag e-mail útján, a palyazat@epsz.bme.hu címre kell beküldeni. Határidő: 2019. szeptember 16. hétfő. Pályázati felelős: Dr. Dobszay Gergely. A pályázatok elbírálása 2019. szeptember 20-ig várhatóan megtörténik. Egyéni kérdéseket szintén a palyazat@epsz.bme.hu címre lehet küldeni.

Félévindító beszélgetést tartunk 2019. szeptember 13-i kezdéssel az első Épszerk Műhely óra keretén belül!

PÁLYÁZZ! TANULJ! FEJLŐDJ!
DL info PLAKÁT

DL info Diplomaterv épületszerkezeti konzulens választás rendje 2019 ősz

A Diplomaterv épületszerkezeti konzulensek beosztása ebben a félévben is elektronikus rendszerben, továbbra is az oktató és hallgató közös választása alapján történik. A hallgató az erre a célra létrehozott internetes felületen (jelentkezési űrlap) bejelöli az általa első, második, harmadik helyen preferált konzulens nevét. A jelentkezési űrlap itt érhető el: Jelentkezés
Javasoljuk, hogy a hallgató előre egyeztessen a preferált konzulenssel, várhatóan tudja-e őt fogadni.

A konzultációk az oktató és a hallgató közötti megegyezés szerinti időpontokban történik. A hallgatók kísérőlapot fognak kapni, melyen az előrehaladást az oktató aláírásával igazolja. További információk a Diploma tantárgy oldalán: Diploma tantárgy


Félév eleji szigorlat - jelentezés

Tisztelt Hallgatók!
Felkerült a NEPTUNba a félév eleji szigorlat időpontja; az alkalomra történő jelentkezés 2019. augusztus 26-án 8 órától indul.

Kurzusfelvétel 2019 ősz

Tisztelt Hallgatók!

Mint ismeretes, Tanszékünk kurzusjelentkezési rendszert alkalmaz az arányos tankörlétszámok, az egyenletes oktatói terhelés érdekében, úgy, hogy emellett a szabad oktatóválasztás is megvalósuljon. Az idei félévtől előzetes tárgyfelvételkor minden tantárgyunkból az előzetesen várható tankörszámnál eggyel kevesebbet indítottunk, mindegyiket 15 fővel. Azok, akik nem tudtak elsőre a kívánt tankörbe jelentkezni, azok egy évfolyamszintű várólistára (VL-jelű tankör) kell bejelentkezzenek, hogy a teljes létszámról információt kapjunk. A tartalék tankört csak akkor nyitjuk meg, ha a jelentkezett évfolyam létszám alapján biztosan szükség lesz rá. Szándékunk, hogy az előző félévi tankörök (oktatók) továbbvigyék tanköreiket (tehát például ÉPSZ1 A1-es tankör ÉPSZ2-ben is A1-es tankör legyen, ugyanazokkal az oktatókkal), de ezt nem tudjuk minden tantárgynál garantálni, főleg ahol több vagy kevesebb tankör indul majd.

A tankörök végleges létszámmal történő megnyitása a regisztrációs hét első napján a Neptun újraindításával együtt fog megtörténni. Addigra meg lesznek adva az oktatók is, így a VL-tankörből mindenki oda jelentkezhet át, ahova szeretne. Ebben a szakaszban a jelentkezés gyorsasága számít abban, hogy a hallgató a kívánt tankörbe át tud-e jelentkezni. Akik a várólista-tankörből nem jelentkeznek át egyik tankörbe sem, azokat a regisztrációs időszak végén véletlenszerűen fogjuk felvenni a tankörök üresen maradt helyeire.

Változott a tervezői zárószigorlat felvételi rendje is. A hallgatóknak mostantól a tantárgyfelvételi időszakban kell jelezniük, hogy a tantervük szerinti kötvál csomagból melyik tantárgyat végezték el, mely a szigorlatuk részét fogja képezni. Értelemszerűen az Épületszerkezettan 6. tantárgy mindenkinek kötelező, így a másik tantárgy nevével jelzett EPSZ5, EPSZ7 vagy EPSZ8 kurzust kell a szigorlati tantárgyon belül felvenniük. A tantárgy felvételére és határidejére a hatályos TVSZ szabályok érvényesek. Ezúton ismét felhívjuk a figyelmet, hogy 2017-ben, vagy utána beiratkozottak számára az Épületszerkezettan 6. kötelezően vizsgás tantárgy, tehát aki csak a félévközi jeggyel záruló T-jelű tantárgyat teljesítette, az nem teljesíti a szigorlat előfeltételeit, nem jöhet szigorlatozni.

Ezen felül szeretnénk figyelmükbe ajánlani az őszi választható tantárgyainkat, melyeket lentebb ismerhetik meg!

További kérdés esetén keressék a tanszék oktatási felelősét, Heincz Dánielt a dheincz@epsz.bme.hu e-mail címen!

VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

Kedves Hallgatók!
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a tavaszi féléves szabadon és kötelezően választható tantárgyainkat!

ÚJ: Épületszerkezettan 2. Tehetséggondozó Tantárgy [BMEEPES0302]
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely, Németh Csaba, Laczkovics János, Heincz Dániel
IDŐPONT VÁLTOZÁS: K 16:15-18:00
Kritérium: 15 fő alatt nem indul
DL info FELHÍVÁS

ÚJ: Épületszerkezettani Szakirodalmi Tanulmányok [BMEEPES0990]
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely
Időpont: első héten egyeztetve
DL info FELHÍVÁS

Épszerk Műhely [BMEEPES0620]
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely, Heincz Dániel
Új időpontban: SZ 14:15-16:00
Kritérium: 12 fő alatt nem indul
DL info FELHÍVÁS

Építészeti alkotások épületszerkezeti elemzése [BMEEPES0625]
Tárgyfelelős: Dr. Dobszay Gergely, Németh Csaba, Kovács Károly
Időpont: P 12:15-14:00
DL info FELHÍVÁS

Épületszerkezetek transzportfolyamatai I. [BMEEPES0650]
Tárgyfelelős: Dr. Bakonyi Dániel
Kritérium: 10 fő alatt nem indul
Időpont: P 12:15-14:00

Középületek akusztikai tervezése [BMEEPES0614]
Tárgyfelelős: Nagy Attila, Mesterházy Beáta
Időpont: CS 14:15-16:00
DL info FELHÍVÁS

Üvegszerkezetek [BMEEPES0642]
Tárgyfelelős: Dr. Becker Gábor
Időpont: CS 15:15-17:00
DL info FELHÍVÁS

Környezetbarát építés szerkezetei 1. [BMEEPES0608]
Tárgyfelelős: Dr. Lányi Erzsébet, Páricsy Zoltán
Időpont: SZ 15:15-17:00

Szerkezetrekonstrukció 1. [BMEEPES0606]
Tárgyfelelős: Laczkovics János
Időpont: SZ 14:15-16:00
DL info FELHÍVÁS

Faszerkezetű építés [BMEEPES0616]
Tárgyfelelős: Horváth Sándor
Időpont: K 17:15-19:00
DL info FELHÍVÁS

Épületek tűzvédelme [BMEEPES0640]
Tárgyfelelős: Dr. Takács Lajos Gábor
Időpont: SZ 17:15-19:00

Demonstrátori pályázat

Az Épületszerkezettani Tanszék pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév 1. félévére demonstrátori állás betöltésére.
A demonstrátor feladata a tanszéki segédletek, demonstrációs anyagok korszerűsítése, közreműködés a tanszéki oktató- és kutató munkában, szerkezettervezői-ipari megbízásokban.
Jelentkezhetnek mindazok a nappali tagozatos építészmérnök hallgatók, akik épületszerkezettan tárgyból jó előmenetellel és megfelelő szerkezeti érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek. A jelentkezéseket az abalogh@epsz.bme.hu címre várjuk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 6. (péntek) 12 óra. A pályázatokon kérjük feltüntetni a nevet, Neptun-kódot és a képzéskódot

Az Építéstudományi Egyesület diplomadíja

Az Építéstudományi Egyesület idén is meghirdeti diplomadíj pályázatát, ami kifejezetten a diplomatervek műszaki tartalmára koncentrál. Pályázhatnak a 2019-ben diplomát szerzettek, a részletes kiírás itt érhető el. Műszaki szakirányos hallgatók számára kifejezetten ajánlott, de minden műszakilag is jól megalapozott diplomatervvel érdemes pályázni!

Ünnepi Kari Tanács - díjazottjaink

A 2018/2019 félév ünnepi évzáró Kari Tanácsán kollégáink közül többen is jelentős díjazásban részesültek:
- dr. Kakasy László kapta idén a BME Építészmérnöki Kar kiemelkedő oktatóinak díjazására alapított Szentkirályi Zoltán díjat,DL info laudáció
- Páricsy Zoltánt választották a hallgatók az Év Oktatójának (tavaly az Év Gyakorlatvezetője volt),DL info laudáció
- Horváth Sándor pedig dékáni jutalomban részesült.

A díjazottaknak ezúton is szívből gratulálunk!

Dr. Petró Bálint Tanár Úr és felesége Schäffer Zsuzsanna gyémántdiplomát vehetett át

Ezúton is szeretnénk szívből gratulálni tanszékünk professzor emeritusz oktatójának, Dr. Petró Bálint Tanár Úrnak, és feleségének Schäffer Zsuzsannának, a mai napon átvett gyémántdiplomájukhoz!

ARCulattervezés ARChitektúrával pályázat eredményhirdetés és díjátadás

Lezajlott a Kingspan Kft-vel közösen kiírt ARCulattervezés ARChitektúrával pályázat eredményhirdetése és díjátadása. Összesen 6 db pályamű érkezett be, mindegyik teljesen különböző, és más szempont szerint kiemelkedő, így a Bíráló Bizottságnak nem volt könnyű dolga.
Végül az alábbi sorrendet szavazta meg egyöntetűen a zsűri:

1. helyezett: \"Lighthouse\" /Kovács Emese, Gyöngyösi Tamás/
2. helyezett: \"Falevél\" / Yang Zhu Qing, Puskás Levente/
3. helyezett: \"Napóra\" / Birkás Dorina, Csallai Ádám/

Az első helyezett páros egy-egy iPad Pro táblagéppel, a második helyezett páros egy-egy 3D nyomtatóval, míg a harmadik helyezett páros egy-egy fesztiválbelépővel lett gazdagabb.
Gratulálunk a díjazottaknak és a résztvevőknek, és köszönjük Minden hallgatónak az aktív részvételt!

TDK megbeszélés

Tisztelt Hallgatók!
Az Épületszerkezettan Tanszék április 17-én, szerdán délután 3-tól 4-ig a tanszéki könyvtárban tartja második TDK indító megbeszélését, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! A tanszéki oktatók TDK témahirdetései itt olvashatók: http://www.epszerk.bme.hu/?id=TDK2019
Akit érdekel bármelyik meghirdetett téma, vagy általában az épületszerkezettan/akusztika/tűzvédelem/épületfizika témakörökben történő elmélyedés/kutatás/kísérletezés, esetleg az Épületszerkezettani Tanszék és bármely más kari, vagy karon kívüli tanszéket érintő közös kutatási terület, annak itt a helye!
A TDK megbeszélés után az Épszerk Műhely rendezvényére is várunk minden érdeklődőt, amin a Schüco vendégelőadó prezentációjára kerül sor.
A felhívást Facebook oldalunkon is megtalálják: http://www.facebook.com/events/368095160470622/

CONSTRUMA 2019

Tisztelt Érdeklődő Hallgatók!
Az ÉPSZERK KLUB keretében évek óta szokásos programot kínálunk: A CONSTRUMA építőipari szakvásárra 2019. április 4-én, csütörtökön 15,00 órától vezetett kiállítás látogatást szervezünk. Találkozó 14,55-kor a Budapesti Vásárközpont \"A\" pavilon első bejáratánál, rossz idő esetén a pavilonban.

Jelentkezés ezen a linken: Jelentkezés 20 fős csoporttal tudjuk vállalni a bejárást, túljelentkezés esetén a jelentkezési sorrend számít. A sikeres regisztrációról visszajelzést küldünk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Épszerk Műhely - 2019. április 3. - Botament

Kedves Hallgatók!

A héten a Botament Kft-től Kollár Tamás lesz a vendégünk, és burkolati rendszerek és reaktív szigetelések alkalmazásáról és alkalmazástechnikájáról fogunk beszélgetni!
Helyszín: BME K II.40 Épületszerkezettani Tanszék Könyvtár
Időpont: 2019. április 3. (szerda) 16,15-17,45 DL info PLAKÁT

Minden érdeklődőt várunk!

Épszerk Műhely - 2019. március 13. - Kingspan

Kedves Hallgatók!

Felkerült a tanszéki holnapra az előző heti Épszerk Műhely foglalkozásán Kiss Attila által tartott hőszigetelt tető- és homlokzati szendvicspanelekről szóló előadásának kivonata. Az előadást pdf formátumban az Épületszerkezettan 5. tárgy előadásai között található.

Kézműves Szakmai Napok 2019. március 26-29.

Az Épületszerkezettani Tanszék ebben a félévben is folytatni kívánja a korábban népszerű \"Kézműves Szakmai Napok\" hagyományait.

2019. március 26-án, 27-én, és 28-án egy-egy műhelygyakorlati napon való részvételre, míg március 29-én az Árpád híd pesti hídfőjénél épülő AGORA Park építkezés látogatására nyílik lehetőség, naponta cca. 20 fő számára.

A keddi napon a MAPEI üzemében műanyag és bitumenes lemezekkel szigetelési, illetve burkolástechnikai gyakorlaton való részvételre, a szerdai napon a KINGSPAN újhartyáni szendvicspanel-gyárában való látogatásra, illetve a szomszédságában épülő REHAU 60 ezer m2-es gyártóüzem építési és szendvicspaneles szerelési munkáinak megtekintésére, a csütörtöki napon az AUSTROTHERM győri hőszigetelő EPS hab gyártóüzemének meglátogatására, hőszigetelési munkára, és lejtésképzés fektetési gyakorlatra van lehetőségünk. A KINGSPAN szakmai nap elsődlegesen az ÉPSZ5 hallgatók számára, illetve a hallgatói

 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 1306
tanszéki facebook
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekKari reform