BME

Környezettudatos építés szakmérnöki szak

Az erőforrások korlátossága és a növekedésorientált gazdaság konfliktusa tartós globális válságot idézett elő. A válságjelenségek felszíne alatt egyre hangosabban dörömböl egy paradigmaváltás sürgető igénye, mely egy szolidáris gazdaság és egy fenntartható erőforrás-használat vízióját vetíti elénk. Hogy a 2020-as és 2050-es időtávokra készülő forgatókönyvek – a Közel Nulla Energiaigényű Épületek direktívája, az energiaönállóságot célzó országstratégiák, a fenntartható vízhasználat irányelvei (különös tekintettel a sivatagosodás és az árvizek párhuzamos hatásaira), vagy a CO2-emisszió radikális csökkentési tervei – megvalósuljanak, ez az építészet, a település- és térségfejlesztés, tehát az építésgazdaság egészének alapjaiban való újragondolását igényli.

A környezettudatos, vagy más néven fenntartható építés szakmánk rendkívül aktuális kihívása, de annak ellenére, hogy a témakör hangoztatása széleskörű, a hazai tervezési és építési gyakorlatban megalapozott és rendszerezett tudás, erre alapozott valódi, hiteles eszközrendszer alig áll rendelkezésre. A Műegyetem Építészmérnöki Kara arra törekszik, hogy a szakmát gyakorlók számára e területen egy igényes és átfogó, holisztikus szemléletű szakmérnöki képzést nyújtson. Egy valóban egyetemi színvonalú továbbképzési szakot indítunk, amiben az ökológiai-társadalmi-gazdasági háttér áttekintése után, arra alapozva megismertetjük a hallgatókat az alkalmazható eszközrendszerekkel, majd mindezek ismeretében a gyakorlati alkalmazásba is bevezetjük az érdeklődőket. A képzés oktatói egyetemünk munkatársain (pl. Lányi Erzsébet, Princz-Jakovics Tibor, Cságoly Ferenc, Medgyasszay Péter, Varga Tamás stb.) kívül a terület elismert szaktekintélyei (pl. Lányi András, Szántó Katalin, Ertsey Attila, Fülöp Sándor, Reith András stb.).

A képzés nem klasszikus értelemben vett továbbképzés, hanem jelentős részben a meglévő szakmai tudás átstrukturálása, újragondolása a környezettudatosság jegyében.

A négy féléves képzés szakmérnöki oklevelet ad, aminek megnevezése az alapdiploma függvénye. A képzésre várunk minden érdeklődőt, aki bármilyen formában kapcsolósdik az építési tevékenységhez, tehát ingatlanfejlesztőket, tervezőket, kivitelezőket, önkormányzati szakembereket, épületgépészeket, épületvillamossági szakembereket, környezetmérnököket, de elhivatott érdeklődőket is.

A kurzus 2014. február 21-én indul, és kéthetente kétnapos (péntek-szombat) konferenciák keretében zajlik. A költségtérítés 190 eFt/szemeszter. Jelentkezni lehet az alábbi jelentkezési lap kitöltésével a kornyezettudatos@epsz.bme.hu mail címen vagy ajánlott levélben legkésőbb 2014. február 10-ig.


További információk:
DL info A képzés tanterve (táblázatosan)
DL info Kimeneti és képzési követelmények
DL info A képzés tárgyainak rövid leírása
DL info A képzés oktatói
DL info Jelentkezési lap

Órarend:
DL info 15/16/ősz

Előadások:

I. alkalom-2014.szept. 19-20.
DL info Környezetkímélő építőanyagok
DL info Környezettudatos építéssel kapcsolatos elvek
DL info Fenntartható épülettervezési stratégiák
DL info Fenntartható település

II. alkalom-2014. okt. 3-4.
DL info Faanyagvédelem
DL info Ökologikus építőanyagok tartó- és épületszerkezetek
DL info Közösségépítés
DL info Stratégiák, lehetőségek
DL info A környezettudatos szemléletmód megjelenésének lehetőségei az építés folyamatában
DL info Városforma

III. alkalom
DL info Ökologikus építészeti utópiák

IV. alkalom


VI. alkalom
DL info Beépített területek
DL info Leed
DL info Épületek folyamatos karbantartása
DL info Akusztika

Tematikák:
DL info Komplex
DL info Esettanulmányok
DL info Kivitelezés
DL info Környezeti jog
DL info Település
DL info Energia

 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 3948
epszerk@epsz.bme.hu
tanszéki facebook
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekKari reform