BME

„Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását az ÚMFT TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 program

Fenntartható Energetika Kiemelt Kutatási Terület

ÉPK-SZERKEZET / Épületszerkezettani Tanszék

„Komplex környezettudatos energetikai szemlélet alkalmazása az építészeti gyakorlatban és oktatásban, új és meglévő épületeknél”

Kutatási terület

Az energiafelhasználás jelentős részét, 40-50 %-át, az épületek létesítésére, üzemeltetésére fordítják. Az épületek energiaszükségletét alapvetően meghatározza építészeti, épületszerkezeti kialakításuk. Az alacsony energiafelhasználású épületeknek a fokozott hőszigetelésen kívül más alapvető követelményeket, például hangszigetelés, tűzbiztonság is ki kell elégíteniük. Az új épületek mellett fokozott figyelmet igényelnek a meglévő épületek energiatudatos felújításának lehetőségei is, mert épületállományunk jelentős részét képezik a XX. század elején épült lakóházak továbbá a házgyári paneles lakótelepek. A fenntarthatóság és energiatakarékosság szempontjait a magyar és angol nyelvű építészeti oktatásba is integrálnunk kell.

Kutatási témák meghatározása

A TÁMOP Fenntartható Energetika Épületszerkezeti munkacsoportja az alábbi kutatási területekkel foglalkozik:
  • Az iparosított technológiával épült (lakó) épületek energiatudatos felújításának járulékos hatásai és környezetterhelés csökkentési lehetőségei
  • Alacsony energiafelhasználású épületek szerkezetei
  • Alacsony energiafelhasználású épületek akusztikai minősége
  • Alacsony energiafelhasználású épületek tűzvédelme
  • Megtartandó homlokzatú lakóépületek utólagos hőszigetelése
  • A környezet és energiatudatos fenntartható építés elveinek érvényesítése az építész, ezen belül az épület-szerkezettani oktatásban.
  • Meglévő idegen nyelvű képzésben új tárgy kidolgozása és meghirdetése; a tárgy előadásában való részvétel; meghirdetett kurzusok - Building Constructions 6., Building Constructions 7.


 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 1306
tanszéki facebook
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekKari reform