BME

„Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére” c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.1.2/A/1/1-11/1 program támogatja.

Épületszerkezettani Tanszék

„Tananyagfejlesztés épületszerkezetek tárgykörben, optimalizált, rendszerelvű oktatásmóddal”

/TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0075/

Projekt tartalma

Az építőipari anyagok és technológiák robbanásszerű fejlődése figyelhető meg: évről évre egyre újabb anyagok és technológiák jelennek meg. Ezt a nagyarányú fejlődést megköveteli és indokolja az építészeti formaképzés egyre szabadabb kezelése is. A beruházásoknál másik lényeges szemponttá válik az épületek energiafelhasználása életciklusuk folyamán, mely lehetővé teszi a fenntartható és energiatudatos szemléletű tervezés, felújítás térnyerését. Az Európai Parlament és Tanács „Az épületek energiahatékonyságáról” szóló 2010/31/EU számú irányelve szerint 2021-re minden új építésű épületet közel nulla energiafelhasználású és CO2 kibocsátású épületként kell megvalósítani, ráadásul a hatóságok által használt illetve a tulajdonukban lévő épületek esetén ezen elveknek már két évvel korábban érvényesülniük kell.
Az Európai Közösség hét keretprogramján belül 10 tudományos és technológiai téma közül öthöz szorosan kapcsolódnak témáink. Az egyetemi tananyagon túl az Új Széchenyi Program hét kitörési pontja közül háromhoz kapcsolódik.

A jelenlegi építészmérnök hallgatókat az előttünk álló kihívásokra kell felkészíteni, és a munkaerő-piacon versenyképes tudást kell adnunk.
A BME Épületszerkezettani Tanszékének oktatói saját szakterületükön belül napra készen oktatják ezen témákat, azonban a háttéranyag, jegyzetek, digitális tudásanyag nem tartott lépést ezzel a fejlődéssel. A kidolgozandó témák hiánypótló értékűek.
Célunk, hogy modulszerűen egymásra épülve, rugalmas képzési szerkezet keretében, korszerű és magas minőségű digitális tananyagok álljanak hallgatóink és oktatóink rendelkezésére, hogy a kidolgozott tananyagok beilleszthetők legyenek a graduális és modul-, valamint szabadon választható tárgyakba, valamint a komplex és diploma tervezésbe. A modern oktatástechnológiai eszközök alkalmazása, illetve új pedagógiai, módszertani megoldásokkal a hallgatók (cca. 1.500 fő) készségeinek fejlesztése érhető el.
A projekt eredményeként 8 graduális tantárgy keretében 10 új moduláris tananyag fog közel 1500 diák számára segítséget jelenteni a tanulásban.

Részletes szakmai tartalom:
 • 10 Bologna konform tananyag fejlesztése;
 • hazai szakmai képzések idegen nyelvű hozzáférésének megteremtése
  4 angol nyelvű tananyag által;
 • a fejlesztést végző oktatók módszertani felkészítése és a tananyagot használók képzése;
 • folyamatos szakmai konzultáció;
 • szakmai konferenciákon előadás keretében a gyakorló szakemberek továbbképzése;
 • a készített jegyzetek IKT fejlesztésként oktatási portálon nyilvánosan közzé tétele;
 • kommunikációs tevékenységek: nyilvánosság biztosítása és záró-rendezvény.

Projekt témák meghatározása

A kidolgozásra kerülő tananyagok alábbi kutatási területekkel foglalkozik:
 • Padlószerkezetek
 • Padlószerkezetek /angol/
 • Ipari padlók
 • Ipari padlók /angol/
 • Erkélyek, függőfolyosók és felújításuk
 • Erkélyek, függőfolyosók és felújításuk /angol/
 • Üvegtetők
 • Alacsony energiafelhasználású épületek és passzívházak
 • Alacsony energiafelhasználású épületek és passzívházak /angol/
 • Burkolt tetők


 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 1306
tanszéki facebook
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekKari reform