+36 1 463 3948

Elkészült a ConstructSkills4LIFE projekt részeként a Status Quo Analízis

By: TA | Közzétéve: 2023. július 28. 07:57

A Helyzetértékelő Tanulmány célja az volt, hogy megfelelő alapot és információt biztosítson a ConstructSkills4LIFE projekt fő célját képező 2030-ig szóló építőipari képzési stratégia és humán erőforrás menedzsment rendszer kidolgozásához, valamint a Nemzeti Útiterv kidolgozásához.

Elkészült a ConstructSkills4LIFE projekt részeként a Status Quo Analízis!

A Helyzetértékelő Tanulmány célja az volt, hogy megfelelő alapot és információt biztosítson a ConstructSkills4LIFE projekt fő célját képező 2030-ig szóló építőipari képzési stratégia és humán erőforrás menedzsment rendszer kidolgozásához, valamint a Nemzeti Útiterv kidolgozásához.

A Status Quo Analízis a vizsgálatot az épített környezetünk teljes életciklusában végezte el, különösen a következő területekre összpontosítva:

 1. Energiahatékonyság és megújuló energia használata az épületekben.
 2. Közép- és felsőfokú szakmai képzések, továbbképzések, képesítések helyzete (Európai Képesítési Keretrendszer 1-8 szintjét lefedve).
 3. Képzések kínálata, az iskolarendszerű és felnőttképzések tartalmi és strukturális vizsgálata.
 4. Munkaerőpiaci kereslet-kínálat helyzete az építőiparban.
 5. A piaci szereplők szempontjainak, érdekeinek és javaslatainak figyelembe vétele.

A tanulmány kidolgozásához különböző kutatási módszereket alkalmaztak, mint például:

 1. Szakirodalmi elemzés: Az előző tanulmányok és szakirodalom áttekintése.
 2. Kérdőíves felmérés: Felvették a szélesebb érintetti kör véleményét és visszajelzéseit.
 3. Közvetlen, személyes interjúk: Szakértőkkel, döntéshozókkal és más érintettekkel folytatott interjúk.
 4. Szakértői csoportmegbeszélések: Az érintett szakemberek közösen értékelték a témával kapcsolatos kérdéseket.

Az adatgyűjtés eredményei egy SWOT-analízis formájában kerültek bemutatásra és összegzésre.

Kiemelkedő eredmények az analízisből:

 1. Az épületek energiafogyasztására és megújuló energia használatára vonatkozó statisztikákból kiderült, hogy a teljes lakóépület állomány majd 65 százaléka közel korszerűnél (DD) rosszabb energetikai besorolással rendelkezett a 2021-es év végén. Valamint a lakóépület állomány kb. 27%-ának van energetikai tanúsítása.
 2. Az építőiparban tevékenykedő vállalatok statisztikáiból az derült ki, hogy túlzottan magas a tőkehiányos, nem megfelelő felszereltségű mikro- és középvállalkozások aránya.
 3. Az építőipari szakemberek között a külföldi munkaerő jelenléte 5%-kal emelkedett 2022-ben.
 4. Az építőipar legnagyobb nehézsége a szakemberhiány (mind a mérnöki, mind a szakmunka terén) és a modern gépi eszközök, technológiák hiánya, valamint a megrendelések hiánya.
 5. A jelenlegi oktatási rendszer felmérése alapján az derült ki, hogy az oktatási színvonal nem illeszkedik az aktuális kihívásokhoz. Nem látható, mi valósul meg a képzéseken az előírásokból. Nincs adat arra vonatkozólag, hogy akik elvégzik az adott képzést, valóban el is helyezkednek azon a szakterületen.
 6. A jó minőségű szakképzésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni annak érdekében, hogy vonzó legyen a diákok számára és ez megoldást jelentene a felsőoktatásban tapasztalható színvonal csökkenésére is.

A továbbiakban kidolgozandó Nemzeti (Építőipari Humánerőforrás Menedzsment) Útiterv - amely a 2030-as, majd a 2050-es építőipari, energiaracionalizálási és dekarbonizációs célok eléréséhez elvárható humán erőforrás megteremtését alapozza meg - a következő pontokra fog fókuszálni:

 1. moduláris, a szintelvárásoknak megfelelően strukturált képzési és továbbképzési szakmai TUDÁSTÁRat kell felállítani, működtetni és folyamatosan aktualizálni, amely az aktuális kompetencia elvárásoknak megfelelően rugalmasan alkalmazkodik a változó szakmai ismeretigények kielégítéséhez
 2. a szakmai szereplők részére, a tudástár megfelelő hasznosulásához az alapképzésekre épülő folyamatos továbbképzés INTÉZMÉNYRENDSZERét részleteiben újra kell gondolni, amely a releváns piaci szereplők szakmagyakorlási tevékenységét támogató, élethosszig történő tanulást, az ismeretek megszerzéséhez való megfelelő hozzáférést biztosít
 3. a gyakorlati hasznosíthatóságát, működését a stratégiáknak egy MINTAPROJEKTEN keresztül lehet bemutatni, amely praktikusan a magyarországi középületek vagy a lakóépület-lakásszektor nehézkesen induló-haladó energetikai felújításaira vonatkozóan tartalmazhat már tényszerű megoldásokat, módszereket, tartalmakat.

A Status Quo Analízis elérhető az alábbi linkeken magyarul és angolul:

Choose Colour